Algemene voorwaarden van drum-fun.

 

 

 

 • Opdrachtgever/leerling geeft door voortzetting van het contact na eerste kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.

 

 • Opdrachtgever/leerling is te allen tijden, zowel binnen als buiten de drum-fun kamer, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Drum-fun is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van opdrachtgever/leerling of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.

 

 • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uren van te voren worden afgezegd anders wordt 100% van de voor de leerling gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij ziekte wordt de les niet in rekening gebracht, mits deze voor 10 uur in de ochtend is afgemeld en bevestigd.

 

 • Leerlingen van Drum-fun mogen alleen op vrijwillige basis aan de lessen deelnemen.

 

 • De leskaart dient te worden voldaan voor aanvang van de eerste les. Deze kan contant worden voldaan of op rekeningnummer: NL40RABO0320540782 op naam van: T. Wisse. Mocht hier behoefte aan zijn dan kan er een factuur op worden gemaakt.

 

 • De lessen op de leskaart(en) dienen binnen een half jaar te worden opgemaakt.
 • Na het bestellen en betalen van de les kaart(en) en deze te hebben voldaan kan het lesgeld niet meer worden terug gegeven.
 • Een leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 • Drum-fun zal de lessen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Drum-fun niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 

 • Drum-fun behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren, het lesrooster te wijzigen en maximaal eenmaal per jaar de prijzen te aan te passen.

 

 • Drum-fun behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.