Algemene voorwaarden van drum-fun.

 • Opdrachtgever/leerling geeft door voortzetting van het contact na eerste kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.
 • Opdrachtgever/leerling is te allen tijden, zowel binnen als buiten de drum-fun kamer, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Drum-fun is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van opdrachtgever/leerling of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.
 • Leerlingen van Drum-fun mogen alleen op vrijwillige basis aan de lessen deelnemen.
 • Drum-fun zal de lessen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Drum-fun niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Drum-fun behoudt zich het recht om het lesrooster te wijzigen en maximaal eenmaal per jaar de prijzen te aan te passen.
 • Drum-fun behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen en de leerling wordt hiervan van op de hoogte gebracht.                                                                                                                                                                     
 • Het maandelijkse (12 maanden) lesgeld wordt via automatische incasso op de eerste van de maand betaald. De lessen worden vooraf afgeschreven. Het lesjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • Het maandbedrag wordt bepaald door het gekozen abonnement en startdatum in combinatie met de korting van de schoolvakanties. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 • Bij Drum-fun vallen de vakanties samen met de schoolvakanties (zuid). In overleg is het mogelijk om tijdens de vakantie te komen lessen, de les kan dan apart contant worden voldaan of bij het maandelijkse lesgeld worden bijgevoegd. 
 • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uren van te voren worden afgezegd anders wordt 100% van de voor de leerling gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij ziekte wordt de les niet in rekening gebracht, mits deze voor 10 uur in de ochtend is afgemeld en bevestigd.
 • Een les die voor 24 uur wordt afgezegd, mag binnen 3 maanden worden ingehaald.
 • De opzegtermijn bij Drum-fun is 1 maand. Graag voor de eerste van de maand opzeggen.